เตาจีน ที่พักด้านข้าง

ขนาด : 75x180x75 ซม.

หมวดหมู่: ,