เตาจีนสแตนเลส 2 หัว

เตาจีนสแตนเลส 2 หัว
ขนาด 75 x 120 x 75 ซม.

หมวดหมู่: ,