ชั้นซี่สแตนเลส 3ชั้น

ชั้นแบบซี่เล็ก2ชั้นมีเส้นกั้น 2 เส้น 4 ด้าน ชั้นด้านบนแบบทึบ มีที่เกี่ยวของซ้ายขวา

หมวดหมู่: