อ่างแบบเท้าเหยียบ 3 หลุม

ขนาดอ่าง 50 x 50 x 30 ซม.
ขนาดรวม 80 x 240 x 80 ซม.