อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ 2ก๊อก

อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ แบบ1หลุมยาว 2หัวก๊อก
ขนาด 50x120x80 ซม. 22,000 บาท