ตู้สแตนเลสแบบประตูบานเปิด

ตู้สแตนเลสแบบประตูบานเปิด
ขนาด 80x110x80 ซม.