ชุดอุปกรณ์เท้าเหยียบ

ชุดอุปกรณ์เท้าเหยียบ สำหรับนำไปเชื่อมต่อกับขาอ่างสแตนลส