ชั้นวางของแบบซี่ 3ชั้น มีที่เสียบจานด้านบน

หมวดหมู่: