ชั้นวางของแบบซี่ 2ชั้น มีที่เสียบจานด้านบน

หมวดหมู่: