ขาเตาแก๊สเตี้ย

ขาเตาแก๊สเตี้ย แบบท่อเหลี่ยมใหญ่ มีแป้นที่พื้น
ขนาด 50 x 50 x 30 ซม.