ขาเตาแก๊สสูง

ขาเตาแก๊สสูง แบบท่อเหลี่ยมใหญ่ มีแป้นที่พื้น
ขนาด 50 x 50 x 50 ซม.